Saltar apartados
 • UA
 • DDIPDP
 • Expert/a en prevenció i intervenció en Violència de Gènere

Expert/a en prevenció i intervenció en Violència de Gènere

 

Títol d'expert/a en Prevenció i Intervenció en Violència de Gènere

 

Data d'iniciData de finalitzacióNombre d'horesTaxes de matrícula
6 de novembre de 2019 8 de abril de 2020 200 1260 €

Del 9 al 20 de setembre de 2019

PRESENTACIÓ

ORGANITZA

DESTINATARIS I CONDICIONS D'ACCÉS

CALENDARI ACADÈMIC I LLOC DE REALITZACIÓ

PROFESSORAT

PLA D'ESTUDIS

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

CONTACTE SECRETARIA ADMINISTRATIVA

LLISTAT DEFINITIU ALUMNES

HORARI

CALENDARI EXÀMENS CONVOCATÒRIA C3

TREBALLS FINALS (PROCEDIMENT I CALENDARI DE DEFENSA) (ASSIGNACIÓ DE TUTORS)

CALENDARI EXÀMENS CONVOCATÒRIA C4

AVÍS IMPORTANT!!!!

La Universitat d'Alacant ha disposat la suspensió de les activitats docents presencials a partir del pròxim dilluns, dia 16 de març. En el que toca a les classes que s'imparteixen en el Títol d'expert en Prevenció i Intervenció en Violència de Gènere, aquesta mesura afectarà  les tres últimes sessions -en concret, les del 25 de març, i les de l'1 i el 8 d'abril- que resten per a concloure amb la docència presencial.

En breu els proporcionarem més informació sobre la docència que quedarà pendent d'impartir.


 

PRESENTACIÓ

La Facultat de Dret de la Universitat d'Alacant, en col·laboració amb l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències ("Beca IVASPE", per als alumnes preseleccionats per l'IVASPE), imparteix el títol d'Expert/a en Prevenció i Intervenció en Violència de Gènere.

L'objectiu fonamental d'aquesta titulació consisteix a formar a professionals en el coneixement de les eines de sensibilització, prevenció i intervenció per a frenar la violència de gènere. Amb tal propòsit, s'estudia aquest tipus de violència des d'una perspectiva multidisciplinària (psicològica, social, jurídica i policial) i es capacita en el maneig i l'aplicació de protocols i plans d'actuació per a detectar, prevenir i intervenir en situacions de violència de gènere.

Es tracta d'un títol semipresencial (56% de docència presencial, 44% de docència online) que compta amb la participació de professorat de diverses àrees de coneixement de la Universitat d'Alacant, així com de professionals vinculats a les Forces i Cossos de Seguretat especialitzats en la gestió de la violència de gènere en l'àmbit policial. Totes les matèries s'imparteixen des d'un enfocament teoricopràctic amb la finalitat que l'estudiant o el professional reba una formació completa que el prepare per a actuar davant situacions de violència de gènere a partir d'un coneixement adequat de les múltiples facetes que presenta el fenomen.

 

ORGANITZA

Facultat de Dret de la Universitat d'Alacant.

Directora d'Estudis: D.ª Natalia Sánchez-Moraleda Vilches (natalias.moraleda@ua.es)

Coordinador: D. Juan Carlos Sandoval (jc.sandoval@ua.es)

 

DESTINATARIS I CONDICIONS D'ACCÉS

L'Expert està dirigit tant a titulats universitaris o estudiants d'educació superior com a professionals que estiguen interessats a rebre una formació especialitzada en la prevenció i en la intervenció contra el fenomen de la violència de gènere. Especialment dirigit als integrants de les Forces i Cossos de Seguretat.

Condicions d'accés:

Per a ser admès en l'Expert és necessari que el candidat/a es trobe en alguna de les situacions següents:

- Estar en possessió d'un Títol Oficial d'Educació Superior;

- Complir  els requisits d'accés a estudis universitaris d'EEES;

- A aquest títol d'Expert també es podrà accedir mitjançant una prova especial d'accés per a alumnat amb experiència professional, la qual tindrà lloc a la Universitat d'Alacant.

Criteris d'admissió

Es concedirà prioritat en l'admissió a l'alumnat seleccionat per  l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE).

Per a la resta de candidats/ates s'estableixen els següents criteris de selecció:

a) Expedient acadèmic;

b) Experiència professional;

c) Projecció professional i expectatives de formació.

 

CALENDARI ACADÈMIC I LLOC DE REALITZACIÓ

L'Expert tindrà una durada de cinc mesos (del 6 de novembre de 2019 al 8 d'abril de 2020). Les sessions presencials s'impartiran els dimecres de 15.30 a 20.30 hores, en ordre seqüencial respecte als blocs corresponents al Pla d'Estudis, a excepció de dues sessions que se celebraran en horari de 15:30 a 19:30 hores.

Excepcionalment i per raons imprevistes, les cites setmanals poden tenir alguna variació que serà comunicada a l'alumnat amb antelació.

Lloc de celebració:

Les sessions es desenvoluparan en l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE), Ctra. València-Xest, s/n, C.P.: 46380, Xest (València). Amb caràcter excepcional, podran celebrar-se sessions en espais de la Universitat d'Alacant, que seran comunicats a l'alumnat amb suficient antelació.

Els exàmens corresponents a les convocatòries C3 (juny) i C4 (juliol), així com la defensa davant el Tribunal avaluador del Treball Final, es desenvoluparan en les aules de la Facultat de Dret de la Universitat d'Alacant que resulten assignades.

 

PROFESSORAT

 

PLA D'ESTUDIS

BLOC I: Introducció (mòdul semipresencial: 2 hores presencials, 8 on-line)

- Qüestions conceptuals: violència de gènere i altres formes de violència (1 ECTS.)

Prof. María Concepción Torres Díaz (Departament d'Estudis Jurídics de l'Estat)

 

BLOC II: Aspectes psicosocials i assistencials (mòdul semipresencial: 31 hores presencials, 29 on-line)

- Avaluació i intervenció psicològica en violència de gènere (1,5 ECTS.)

Prof. Natalia Albaladejo Blázquez i Miriam Sánchez San Segundo (Departament de Psicologia de la Salut)

- La intervenció des del Treball Social i el sector salut: coordinació, eines i recursos (2 ECTS.)

Prof. Vicenta Escribá Agüir (Direcció general de Salut Pública. Generalitat Valenciana) i Prof. María José Escartin Caparros (Departament de Treball Social i Serveis Socials)

- Intervenció psicosocial amb infància i joventut en contextos de violència de gènere (1,5 ECTS.)

Prof. Ana María Rosser Limiñana (Departament de Comunicació i Psicologia Social)

- Habilitats i tècniques de comunicació psicològica enfront de la violència de gènere (1 ECTS.)

Prof. Carmen Rosa Mañas Viejo (Departament de Psicologia Evolutiva i Didàctica)

 

BLOC III: Aspectes jurídics (mòdul semipresencial: 24 hores presencials, 41 on-line)

- Tutela civil enfront de les situacions de violència de gènere (1,5 ECTS.)

Prof. Virginia Múrtula Lafuente (Departament de Dret Civil) i Prof. Jorge Ignacio Rabasa Dolado (Fiscal Cap Provincial d'Alacant)

- Violència de gènere: qüestions processals (2,5 ECTS.)

Prof. Verónica López Yagües (Departament de Dret Mercantil i Dret Processal) i Prof. Mª Ángeles Martínez Marzal (Fiscal de la Secció de Violència contra la Dona, Fiscalia General de València)

- Violència de gènere: aspectes penals (2,5 ECTS.)

Prof. Aitana Ramón Martín i Prof. José Pablo Cuéllar Otón (Departament de Dret Internacional Públic i Dret penal)

 

BLOC IV: Aspectes policials (mòdul presencial: 25 hores)

- Policia Local i Violència de Gènere: sistemes de prevenció, detecció, intervenció i protecció (2,5 ECTS.)

Prof. Estefanía Navarrete Ibáñez (IVASPE) i Profs. Eduardo José Bonet Ribera (IVASPE) i Iván Torregrosa Lillo (GAVID)

 

BLOC V: Seminaris Interdisciplinaris (mòdul presencial: 10 hores, 1 ECTS)

-Coordinador: Prof. Juan Carlos Sandoval (Dpto. de Dret Internacional Públic i Dret Penal)

Professorat integrat per professionals de diversos sectors.

 

TREBALL FINAL (3 ECTS.)

-Coordinador: Prof. Juan Carlos Sandoval (Dpto. de Dret Internacional Públic i Dret Penal)

Prof.: Iván Torregrosa Lillo (GAVID)

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

El termini de preinscripció és del 9 al 20 de setembre de 2019. Els/Les candidats/ates hauran de preinscriure's en https://cvnet.cpd.ua.es/preinsua/estudio.aspx?idioma=ca&codest=9280, i lliurar, presencialment o mitjançant correu postal a la secretaria administrativa de l'estudi, la següent documentació, indispensable a l'efecte d'admissió en la titulació:

 • Fotocòpia del DNI (en cas de nacionalitat espanyola), o del número d'identificació d'estrangers (NIE) o del passaport (els qui no tinguen la nacionalitat espanyola).
 • En el cas de titulats per la Universitat d'Alacant (UA): si el títol que els dóna accés ha sigut obtingut en la UA no hauran d'aportar cap documentació.
 • En el cas de titulats per una altra universitat espanyola: fotocòpia acarada o compulsada del títol, o del dipòsit si escau, que li done accés.
 • En el cas de titulats per una universitat estrangera:
  • Si té el títol homologat: Fotocòpia acarada o compulsada de l'homologació del títol que li dóna accés
  • Si no té el títol homologat: Fotocòpia acarada o compulsada del títol que li dóna accés.

Acarament:

Subdelegacions de Govern

Secretaria administrativa de la Titulació en la Universitat d'Alacant (Àrea de Dret Penal-Facultat de Dret)

Compulsa:

Òrgan o institució que va expedir el document

Notaries

 • Breu curriculum vitae amb especial referència a l'expedient acadèmic i a l'experiència professional. La UA es reserva el dret de sol·licitar al/la candidat/a l'acreditació documental dels mèrits al·legats.

 

L'admissió definitiva serà comunicada per e-mail entre els dies 9 i 14 d'octubre. Els candidats/candidates que hagen de superar la prova d'accés seran convocats per a realitzar-la el 7 d'octubre. El/La candidat/a admès/a rebrà des del Centre de Formació Contínua una clau d'accés a la web institucional de la Universitat "Campus Virtual", a través de la qual haurà de formalitzar el procediment de matrícula (termini de matrícula: del 21 d'octubre al 5 de novembre de 2019)

Preu:

L'import dels drets de matrícula és de 1260 euros. El primer pagament es realitzarà en el moment de formalitzar la matrícula (50%), mentre que el segon (25%) i el tercer (25%) es formalitzaran, respectivament, al desembre de 2019 i al febrer de 2020.

Aquests drets comprenen:

a) El cost de l'Expert.

b) El material de cada mòdul.

c) La Targeta d'Identificació Universitària (TIU).

CONTACTE SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Raúl Guijarro Medina (raul.guijarro@ua.es)

Facultat de Dret, Àrea de Dret penal, 2a planta

Universitat d'Alacant

Ctra. Sant Vicent del Raspeig s/n

03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant)

Tel.: 965903595

 

Departament de Dret Internacional Públic i Dret Penal


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3595

Fax: (+34) 96 590 3849

Twitter: @CIEE_UA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464